Frie Grønnes landsmøde

Den 8. maj 2021 afholder vi Frie Grønnes andet landsmøde. Landsmødet er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i april eller maj måned.

Det er Frie Grønne Råd, der skal indkalde til det ordinære landsmøde via foreningens hjemmeside og dette skal ske senest seks uger før afholdelse.

Frie Grønne Råd kan indkalde til ekstraordinært landsmøde såfremt dette kræves af enten fire medlemmer af Frie Grønne Råd eller 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Anmodningen skal være skriftlig, motiveret, angive dagsorden og tilsendes eller mailes Frie Grønne Råd.

Beslutninger på landsmødet bringes på foreningens hjemmeside ved førstkommende lejlighed. Det fuldstændige referat fra landsmødet offentliggøres senest seks uger efter landsmødets afholdelse på foreningens hjemmeside.

Dagsordenen er fastlagt i henhold til partiets vedtægter og er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referenter og stemmetællere
 3. Frie Grønne Råds årsberetning
 4. Revideret regnskab for det seneste afsluttede kalenderår
 5. Orientering om aktiviteter og budget for det igangværende kalenderår
 6. Behandling af indkomne forslag*
 7. Valg af medlemsrepræsentanter til Frie Grønne Råd
 8. Valg af statsautoriseret revisor og interne revisorer
 9. Præsentation af spidskandidater og suppleanter
 10. Valg af politisk leder
 11. Tale ved politisk leder
 12. Politisk debat
 13. Eventuelt

* Indkomne forslag skal sendes eller mailes til Frie Grønne Råd senest fire uger før landsmødet. I 2021 er denne dato fredag, den 9. april.

For at kunne deltage – og have stemmeret – til landsmødet skal man være medlem af partiet med betalt kontingent. For at blive medlem af Frie Grønne, klik her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *